zf_markkinoinnin_haasteet_ja_odotukset.jpg

Tiivistelmä siitä, millaisia markkinoinnin johtamisen ja tekemisen haasteita markkinointijohtajat näkevät ja mihin osa-alueisiin markkinoinnin tekemisessä kaivataan kaikkein eniten apua. 

 

Jätä yhteystietosi