Johtaminen

Tuloksellinen myynnin johtaminen

Tämä valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat aidosti lähteä arvioimaan ja kehittämään organisaatiosi myyntiä asiakkaan näkökulmasta. Valmennuksessa pureudutaan sekä asiakasymmärryksen kasvattamiseen, asiakaspolkujen miettimiseen ja toimenpiteisiin, joiden avulla myynti tehostuu. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut niin kuluttajapuolella kuin myös yritysten välisessä kaupankäynnissä. On aika kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Valmennus toteutetaan yrityskohtaisesti, jotta liikesalaisuudet ja kilpailutekijät saadaan pidettyä turvassa.

Läpikäytävät teemat:

  1. Nykytila: erottelemme ne mitä oikeasti tiedämme ja mitä luulemme tietävämme asiakkaistamme ja heidän ostopoluistaan
  2. Ymmärrys: mietimme mitä haluamme tietää tarkemmin ja miten tieto hankitaan, esimerkiksi mitkä ovat ne avaintekijät/asiat, jotka saavat asiakkaan etenemään kohti ostopäätöstä. Puhumme kosketuspisteistä ja viesteistä, jotka uppoavat ko henkilöön
  3. Tahtotila: määritämme missä haluamme olla kolmen vuoden kuluttua
  4. Toiminta: kehitämme toimintaa miettien koko arvoketjua, ei pelkästään myyjän toimintaa
  5. Tavoiteasetanta ja seuranta: tarkastelemme myös sitä minkälaiset tavoitteet ohjaavat uudenlaista toimintaa ja mistä muustakin kuin myyntiluvuista tiedämme että olemme onnistuneet/kehittyneet

 

Valmennuksen kesto riippuu myytävien asioiden ja asiakaspotentiaalin laajuudesta, normaalisti noin 2-6 kk. Tämän lisäksi kokonaisuus pitää sisällään valmennuksen jälkeen tehtävän arvioinnin. Arviointi tehdään noin vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä ja siinä käydään läpi asiakkailta saatuja palautteita sekä arvioidaan tehtyjä toimenpiteitä.

Haluan kuulla lisää

DIGITALISOI KAIKKI MITÄ VOI DIGITALISOIDA?

Kun yhä suurempi osa ajastamme kohdistuu digitaalisiin kanaviin, on selvää että yritysten panostusten tulisi vastata tätä muutosta. Elämme aikaa, jossa nuorille sukupolville digitaalisuus on normi,...Lue lisää blogista

Valmennus auttoi lisäämään asiakaslähtöisiä kampanjoita

Algol Pharman myynti- ja markkinointitiimi tiivisti yhteistyötään heille räätälöidyllä valmennuksella. Sen ansiosta yhtiön tuotteita on nyt markkinoitu apteekkien asiakkaille uusilla innovatiivisilla tavoilla.

Lue lisää

Myynnin ja markkinoinnin yhteinen sävel löytyi valmennuksen aikana

Algol Trehabin tuote- ja asiakaspäälliköt treenasivat valmennuksen avulla yhdessä tekemistä. Nyt jokainen tiimin jäsen tietää oman roolinsa esimerkiksi lanseerauksien ja kampanjoiden aikana.

Lue lisää